Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Նորություններ

2022 թվականի մարտի 5-ին հրավիրվեց Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության ավելին

Մարտի 4-ին հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի շենքում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքով, ավելին

Հանդիպման նպատակն էր հանրային ծառայություններում արհմիությունների իրավունքների պաշտպանությունն ու ընդլայնումը, ավելին

2021թ․ դեկտեմբերի 19-ին անցկացվեց Հայաստանի պետհիմնարկերի, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության սեղանի ավելին

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը Արմենիա Թի-Վի ավելին

Դեկտեմբերի 14-16-ը Ծաղկաձորում  Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ կազմակերպվեց վեբինար-քննարկում ավելին

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների ճյուղային արհմիության ավելին

Սեմինարի ընթացքում պետական համակարգի երիտասարդ աշխատողները սովորում են արհմիության նպատակների, ավելին

Շեշտել ենք մեր մոտեցումը, որ նշված նախագիծը ներկա խմբագրությամբ ընդունելը ավելին

Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերցիան (ՀԱՄԿ) գրությամբ դիմել է վարչապետին՝ բարձրացնելով ՀՀ ավելին

14 օրը մեկ պարտադիր թեստավորման վերաբերյալ հրամանի քննությունը Սահմանադրական դատարանում ավելին

Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության Խորհրդի անդամ, Երևանի քաղաքապետարանի ավելին

Չնայած այս խնդրահարույց օրենսդրական փոփոխության առաջ մղելը, Կառավարությունը տեղյակ չէ, ավելին

Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության (ԱՄԿ) ֆինանսական և տեխնիկական աջակցությամբ կատարված հետազոտության ավելին

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կայքում տեղադրված է Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների ավելին

Կրկին անգամ դիմել ենք Ազգային Ժողովի նախագահին, ԱԺ մշտական հանձնաժողովներին ավելին

Կառավարությունը չի ընդունել արհմիության առաջարկներից գրեթե ոչ մեկը, ընդ որում ավելին

Ներկայացրել ենք մեր բացասական կարծիքը տվյալ Նախագծի վերաբերյալ, շեշտելով, որ ավելին

Հոկտեմբերի 25-ին Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիությունը ԱԺ նախագահին, ԱԺ ավելին

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիությունը օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ իր առաջարկությունները ավելին