Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Նախագահության նիստեր

Հուլիսի 31 տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության Նախագահության ավելին

նախագահության նիստ 19
Ապրիլի 7-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության Նախագահության ավելին

2022թ․ դեկտեմբերի 17-ին հրավիրվեց Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության Նախագահության ավելին

Հոկտեմբեր 6-ին հրավիրվեց Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների ճյուղային արհմիության Նախագահության ավելին

Հուլիսի 30-ին հրավիրվեց Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության Նախագահության թիվ ավելին

2022 թվականի մարտի 5-ին հրավիրվեց Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության ավելին

Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների ճյուղային արհմիության ավելին

2021 թ․ սեպտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների ավելին

Մայիսի 21-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արմիության նախագահության ավելին

Փետրվարի 12-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահության ավելին

%d bloggers like this: