Առաջարկեցինք բարելավել E-Request համակարգը

Առաջարկեցինք բարելավել E-Request համակարգը

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիությունը առաջակություններ է ներկայացրել “ԷԿԵՆԳ” ՓԲԸ-ին՝ բարելավելու պետական մարմիններին գրություններ ուղարկելու միասնական էլեկտրոնային E-Request համակարգը։ Ուղարկելով գրություններ պետական գերատեսչություններին՝ մենք բախվել ենք որոշակի բարդությունների։ Դրանք վերացնելու առաջարկով դիմել ենք համակարգն աշխատացնող “ԷԿԵՆԳ” ՓԲԸ ընկերությանը։

Ընկերությունից պատասխանել են, որ հաշվի կառնեն մեր դիտողությունները։

%d bloggers like this: