Աշխատանքային քննարկում Արհեստակցական միությունների մասին օրենքի շուրջ

Աշխատանքային քննարկում Արհեստակցական միությունների մասին օրենքի շուրջ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում տեղի ունեցավ աշխատանքային քննարկում, որի ընթացքում քննարկվեցին Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենքի և դրա սպասվելիք բարեփոխումների վերաբերյալ սոցիալական գործընկերների ընդհանուր մոտեցումները։

Քննարկումը վարում էր փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը, քննարկմանը մասնակցում էր նաև Աշխատանքի և զբաղվածության վարչության։

Քննարկմանը մասնակցեցին Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը, ՀԱՄԿ-ի նախագահի տեղակալ Բորիս Խառատյանը, իրավաբան Աննա Բարիկյանը, Առևտրի և հասարակական սննդի, սպառկոոպերացիայի և ձեռներեցության աշխատողների ճյուղային արհմիության նախագահ Շմավոն Մկրտչյանը։

%d bloggers like this: