Գավառի տարածքային արհմիության համաժողովը

Գավառի տարածքային արհմիության համաժողովը

2022թ․ սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ Գավառի տարածքի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհմիության (այսուհետ՝ Տարածքային միություն) 7-րդ համաժողովը։

Տարածքային միության նախագահ Սիմա Դանիելյանը համաժողովի պատվիրակներին ներկայացրեց վերջին 5 տարիների գործունեության հաշվետվությունը։ Իր հերթին ֆինանսական տվյալների մասին հաշվեվտություն ներկայացրեց Տարածքային միության Վերստուգիչ հանձնաժողովը։

Համաժողովի ընթացքում բաց քվերակությամբ ընտրվեցին Տարածքային միության ղեկավար և վերահսկիչ մարմինները։

Տարածքային միության նախագահ ընտրվեց Սիմա Դաինելյանը։

%d bloggers like this: