Նախագահության նիստ N9 – Դեկտեմբեր 12, 2020

Նախագահության նիստ N9 – Դեկտեմբեր 12, 2020

2020 թ․ դեկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցավ ՃՀՄ նախագահության 9-րդ նիստը։

Նախագահության նիստին ՃՀՄ նախագահ Անահիտ Ասատրյանը ներկայացրեց տարված ընթացքում ՃՀՄ ծավալած գործունեությունը։ Քննարկվեցին հարցեր՝ կապված COVID-19-ով և պատերազմով պայմանավորված իրավիճակի հետ, ընդունվեցին մի շարք որոշումներ։ Նիստի ընթացքում ամփոփվեց ՃՀՄ ֆինանսական հաշվետվությունն ու 2020 գործունեությունը, հաստատվեց 2021 թ․ աշխատանքային պլանը։

%d bloggers like this: