Արհմիությունը մասնակցում է օրենսդրական փոփոխությունների մշակմանը

Արհմիությունը մասնակցում է օրենսդրական փոփոխությունների մշակմանը

Վերջերս Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ստեղծվել է աշխատանքային հանձնաժողով՝ Արհեստակցական միությունների մասին ՀՀ օրենքի փոփոխությունների փաթեթի մշակման համար: Հանձնաժողոովի կազմում են Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիան՝ ճյուղային արհմություններով, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական խմբեր, ԱԺ հանձաժողովներ:

Հայաստանի պետհինարկների, ՏԻՄ-երի և հանրային ծառայությունների ճյուղային հանրապետական արհմիությունը նույնպես ներկայացրել է օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկությունների իր փաթեթը:

%d bloggers like this: