Category: <span>ՃՀՄ նախագահություն</span>

Նախագահության նիստ N11, մայիս 2021

Մայիսի 21-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արմիության նախագահության թիվ 11 նիստը, որի ընթացքում տեղի ունեցան քննարկումներ մի շարք ընթացիկ հարցերի շուրջ։

Նախագահության նիստ N9 — Դեկտեմբեր 12, 2020

Նախագահության նիստին ՃՀՄ նախագահ Անահիտ Ասատրյանը ներկայացրեց տարված ընթացքում ՃՀՄ ծավալած գործունեությունը։ Քննարկվեցին հարցեր՝ կապված COVID-19-ով և պատերազմով ստեղծված իրավիճակի հետ, ընդունվեցին մի շարք որոշումներ։ Նիստի ընթացքում ամփոփվեց ՃՀՄ ֆինանսական հաշվետվությունն ու 2020 գործունեությունը, հաստատվեց 2021 թ․ աշխատանքային պլանը։

Նախագահության նիստ թիվ 8, փետրվարի 28, 2020

Փետրվարի 28-ին, գումարվեց Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահության 8-րդ նիստը: Քննարկվեցին անդամ կազմակերպությունների հաշվետվությունները, ճյուղային արհմիության բյուջեի կատարումը, գալիք …

Նախագահության նիստ թիվ 6, 28 սեպտեմբեր 2019

Սեպտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ ՃՀՄ նախագահության թիվ 6 նիստը։ Նիստի ընթացքում ամփոփվեցին միջազգային արհմիութենական հանդիպումները, ՃՀՄ ֆինանսական հարցեր, ինչպես նաև …