Հաստիքների կրճատման ծանուցումների մասին

Հարց․

Իրավունք ունի արդյո՞ք գործատուն բոլոր աշխատողներին ծանուցելու իրենց հետ աշխատանքային պայմանագիրը որոշ ժամանակ հետո լուծելու մասին հաստիքների կրճատման պատճառով, եթե որոշ ժամանակ հետո հնարավոր է միայն որոշ հաստիքների կրճատում։

Պատասխան․

Ոչ, գործատուն պարտավոր է ծանուցել կրճատման մասին միայն այն աշխատողներին,  ում հաստիքների կրճատման որոշումը ընդունվել է։