Նախագահության նիստ․ 26 հունիս, 2015

Նախագահության նիստ․ 26 հունիս, 2015

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահության անդամները 2015թ. հունիսի 26-ին կայացած հերթական նիստում քննարկեցին արհմիութենական բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք առնչվում էին 2016-ին պետհիմնարկների արհմիության 85-րդ տարելիցին, համակարգում արհմիութենական տոմսեր ներդնելուն և այլն, քննարկեցին ներարհմիութենական խնդիրներ: Արհմիության երիտասարդական թև ստեղծմանն ու զարգացմանն ուղղված աշխատանքը շարունակելու միտումներով նախագահությունը, կարևորելով մոտիվացիոն սեմինարների անցկացումը, որոշեց արտագնա սեմինարներ անցկացնել  ինչպես արդեն ընտրված երիտասարդների, այնպես էլ նոր երիտասարդների մասնակցությամբ`չմոռանալով նաև արհմիության ակտիվին: 

%d bloggers like this: