Նախագահության նիստ․ 26 դեկտեմբեր, 2013

Նախագահության նիստ․ 26 դեկտեմբեր, 2013

Ճյուղային հանրապետական միության` անցնող աշխատանքային տարին ամփոփվեց դեկտեմբերի 26-ին: Օրակարգային հարցերի շրջանակում ՃՀՄ նախագահ Ա. Ասատրյանի ներկայացմամբ նախագահության անդամները քննարկեցին ՃՀՄ անցնող տարին, ընդգծեցին անցկացված միջոցառումների կարևորությունը, նկատեցին բացթողումները, որոնք կապված են հիմնականում տարածքներ այցելությունների հետ, հաստատեցին գալիք տարվա աշխատանքային պլանը, կազմեցին ճյուղային միության եկող տարվա եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը, մշակեցին արհմիության անդամների հանգստի հետ կապված նոր կարգը, ըստ որի ճյուղային միության ֆինանսական մասնակի աջակցությամբ կկազմակերպվի անդամ կազմակերպությունների կոլեկտիվների հանգիստը և այլն:

%d