Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Խորհրդի նիստեր

Նիստի ընթացքում արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը ներկայացրեց 2022թ․ ընթացքում իր ավելին

Նիստին ներկայացվեց 2021թ․ ընթացքում ճյուղային արհմիության նախագահի և աշխատակազմի կողմից ավելին

Նիստին ամփոփվեց արհմիության 2019 և 2020 թվականների գործունեությունը, հաստատվեց Խորհրդի ավելին

2019թ․ մարտի 30-ին Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիության խորհրդի թիվ 1 նիստը՝ ավելին

Հունվարի 26-ին ՀԱՄԿ-ի դահլիճում կայացավ պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման ավելին

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային ավելին

Պետհիմնարկների աշխատողների արհմիության 85-րդ տարելիցը նշվեց սույն թվականի հոկտեմբերի  7-ին` ավելին

2015–ը ամփոփվեց ՃՀՄ խորհրդի նիստում 2016թ. մարտի 25-ին ՀԱՄԿ–ի նիստերի ավելին

 Պետհիմնարկների ճյուղային արհմիության անցած տարին ամփոփվեց ՃՀՄ խորհրդի` մարտի 14-ին ավելին

Պետհիմնարկների ճյուղային արհմիության խորհուրդն այս տարվա մարտի 20-ին Երևան քաղաքում ավելին

%d