Խորհրդի նիստ N2 – փետրվարի 27, 2021

Խորհրդի նիստ N2 – փետրվարի 27, 2021

Փետրվարի 27-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության Խորհրդի նիստը։

Նիստին ամփոփվեց արհմիության 2019 և 2020 թվականների գործունեությունը, հաստատվեց Խորհրդի կազմի փոփոխությունները, ՃՀՄ բյուջեի տարեկան կատարումն ու անդամ կազմակերպություններին վերաբերող վիճակագրական տվյալները։

%d