Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Խորհրդի նիստեր

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային ավելին

%d bloggers like this: