Նախագահության նիստ թիվ 8, փետրվարի 28, 2020

Նախագահության նիստ թիվ 8, փետրվարի 28, 2020

Փետրվարի 28-ին, գումարվեց Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահության 8-րդ նիստը: Քննարկվեցին անդամ կազմակերպությունների հաշվետվությունները, ճյուղային արհմիության բյուջեի կատարումը, գալիք Խորհրդի նիստը և մի շարք այլ ընթացիկ հարցեր:

%d bloggers like this: