Նախագահության նիստ թիվ 6, 28 սեպտեմբեր 2019

Նախագահության նիստ թիվ 6, 28 սեպտեմբեր 2019

Սեպտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ ՃՀՄ նախագահության թիվ 6 նիստը։ Նիստի ընթացքում ամփոփվեցին միջազգային արհմիութենական հանդիպումները, ՃՀՄ ֆինանսական հարցեր, ինչպես նաև գալիք Արժանապատիվ աշխատանքի համար օրվա հետ կապված միջոցառումները։ ՃՀՄ անդամ կազմակերպությունները ներկայացրեցին հաշվետվություններ։

%d bloggers like this: