EPSU մշտական հանձնաժողովների նիստերին

EPSU մշտական հանձնաժողովների նիստերին

Միջազգային արհմիությունների տանը՝ Բրյուսելում, տեղի է ունենում Եվրոպայի հանրային ծառայությունների արհմիության (European Public Service Unions (EPSU) տեղական ինքնակառավարման և համայնքային իշխանությունների մշտական հանձնաժողովի 52-րդ հանդիպումը, ինչպես նաև ազգային և եվրոպական կառավարությունների մշտական հանձնաժողովի հանդիպումը, որոնց մասնակցում էր նաև հանձնաժողովների անդամ, Հայաստանի պետհիմնարկների և ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը։

Այս հանդիպմների ընթացքում քննարկվեցին Եվրոպական տարածաշրջանի արհմիությունների կողմից կազմակերպվող Կանանց միջազգային օրվան ընդառաջ միջոցառումները՝ կապված կանանց իրավունքների, վարձատրության տարբերությունների, կառավարությունների կողմից տարվող գենդերային հավասարության քաղաքականության հետ։

Քննարկվեցին են սոցիալական ռազմավարությունները, որոնք անհրաժեշտ են լինելու տեղեկական ինքնակառավարման ոլորտին և սոցիալական գործընկերներին ՝ կայուն զարգացման ծրագրերի (Sustainable Development Goals) շրջանակներում աշխատելու համար։

Հանդիպման ընթացքում խոսվեց է նաև հանրային ծառայությունների թվայնացման, ազդարարների պաշտպանության և EPSU-ի գալիք համագումարի մասին։

%d bloggers like this: