Նախագահության նիստ․ 21 դեկտեմբեր, 2018

Նախագահության նիստ․ 21 դեկտեմբեր, 2018

2018թ. դեկտեմբերի 21-ին կայացավ Ճյուղային արհմիության նախագահության թիվ 3  նիստը։ 

Նիստի ընթացքում ներկայացվեցին արհմիության գործունեության և ֆինանսական հաշվետվություններ, անդամ կազմակերպությունների նորընտիր նախագահները ընբդգրկվեցին ՃՀՄ խորհրդի կազմում, հաստատվեցին ՃՀՄ երիտասարդական խորհրդի ընտրված նախագահն ու տեղակակը։ ​

%d bloggers like this: