Նախագահության նիստ․ 22 դեկտեմբեր, 2017

Նախագահության նիստ․ 22 դեկտեմբեր, 2017

Դեկտեմբերի 22-ին կայացավ ճյուղային միության նախագահության 33-րդ նիստը:

Քննարկվեց անցնող տարվա ճյուղային միության աշխատանքային պլանը, հաստատվեցին 2018-ի աշխատանքային պլանը, արհմիության 2018-ի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը: Արհմիութենական երկարամյա, ակտիվ աշխատանքը խրախուսելու համար նախագահությունը որոշմամբ պարգևատրվեցին ճյուղային արհմիության խորհրդի և անդամ կազմակերպությունների անդամներ:

Օրակարգից դուրս քննարկվեցին համագումարի կազմակերպչական և այլ ներարհմիութենական հարցեր:

%d bloggers like this: