ՀՊԹ միջոցառումներ․ 2-րդ եռամսյակ, 2014

Պատմության թանգարանի աշխատակիցները ուղևորվում են Նորավանք: