Նախագահության նիստ․ 9 օգոստոս, 2013

Նախագահության նիստ․ 9 օգոստոս, 2013

2013թ օգոստոսի 9-ին կայացավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների ճյուղային արհմիության նախագահության թիվ 4 նիստը, որը քննարկեց ճյուղային արհմիության գորրծունեության հետ կապված տարբեր հարցեր` մասնավորապես ՃՀՄ կազմակերպական աշխատանքների մասնագետ Ջ. Գևորգյանին 70-ամյակի կապակցությամբ ՀԱՄԿ-ի պատվոգրով պարգևատրելու,  զոհված ազատամարտիկի մայր արհմիության անդամի առողջարանային բուժումը կազմակերպելու, ճյուղային արհմիության անդամ կազմակերպությունների 2013թ. առաջին կիսամյակի ֆինանսական տվյալները ամփոփելու, «Պրոֆտուր» ՍՊԸ-ի գործունեության հետ կապված, կուլտմասսայական և սպորտային միջոցառումներ անցկացնելու և այլն:

%d bloggers like this: