Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Նախագահության նիստեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԻ ՄԱԿ-Ի ԿԱՆԱՆՑ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻՆ Հունվարի ավելին

2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ին կայացավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական ավելին

Սոցիալական երկխոսությունը՝ արհմիության ղեկավարների քննարկման թեմա։ Սեմինար և նախագահության ընդլայնված ավելին

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային ավելին

Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիության նախագահության 2015թ. ապրիլի 9-ին կայացած նիստում նախագահության ավելին

Փետրվարի 26-ին կայացած հերթական նիստում ՃՀՄ նախագահությունը քննարկեց անդամ կազմակերպություններից ավելին

ՃՀՄ նախագահության հունիսի 12-ի նիստին մասնակցում էր նաև Աջափնյակ վարչական ավելին

Դիլիջան առողջարանային քաղաքը ս.թ. մարտի 15-16-ը հյուրընկալել էր ՃՀՄ նախագահության ավելին

Փետրվարի 27-ին ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահությունը գումարեց 2014 թվականի իր ավելին

Ճյուղային հանրապետական միության` անցնող աշխատանքային տարին ամփոփվեց դեկտեմբերի 26-ին: Օրակարգային ավելին

%d bloggers like this: