Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Նախագահության նիստեր

Դեկտեմբերի 7-ի տեղի ունեցավ ՃՀՄ նախագահության թիվ 7 նիստը։ Նիստի ավելին

Սեպտեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ ՃՀՄ նախագահության թիվ 6 նիստը։ Նիստի ավելին

Հունիսի 22-ին տեղի ունեցավ ՃՀՄ թիվ 5 նախագահության նիստը։ Նիստի ավելին

Մարտի 18-ին տեղի է ունեցել ՃՀՄ նախագահության նիստ, որին ընթացքում ավելին

2018թ. դեկտեմբերի 21-ին կայացավ Ճյուղային արհմիության նախագահության թիվ 3 նիստը։ ավելին

2018 թ. սեպտեմբերի 7-ին կայացավ Ճյուղային արհմիության նախագահության թիվ 2 ավելին

Դեկտեմբերի 22-ին կայացավ ճյուղային միության նախագահության 33-րդ նիստը: Քննարկվեց անցնող ավելին

Հոկտեմբերի 20-ին կայացավ Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահության 32-րդ ավելին

Հունիսի 8-ին կայացավ Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահության նիստը։ ավելին

Ապրիլի 6-ին գումարվեց ճյուղային հանրապետական միության նախագահության հերթական նիստը: Օրակարգում ավելին

%d bloggers like this: