Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Նախագահության նիստեր

Փետրվարի 26-ին կայացած հերթական նիստում ՃՀՄ նախագահությունը քննարկեց անդամ կազմակերպություններից ավելին

ՃՀՄ նախագահության հունիսի 12-ի նիստին մասնակցում էր նաև Աջափնյակ վարչական ավելին

Դիլիջան առողջարանային քաղաքը ս.թ. մարտի 15-16-ը հյուրընկալել էր ՃՀՄ նախագահության ավելին

Փետրվարի 27-ին ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահությունը գումարեց 2014 թվականի իր ավելին

Ճյուղային հանրապետական միության` անցնող աշխատանքային տարին ամփոփվեց դեկտեմբերի 26-ին: Օրակարգային ավելին

2013 թ. հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահության ավելին

2013թ օգոստոսի 9-ին կայացավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման ավելին

2013 թվականի հունիսի 7-ին ՀԱՄԿ-ի նիստերի դահլիճում կայացավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ավելին

%d bloggers like this: