Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Նախագահի անկյուն

Այս բաժնում տեղադրված են Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահի գրառումներն ու հարցազրույցները
Հայաստանի արհմիությունների հիմնախնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները

Labour.am - ԱՆԱՀԻՏ ԱՍԱՏՐՅԱՆ. Հայաստանի արհմիութենական շարժման համառոտ ակնարկ

%d bloggers like this: