Նախագահության նիստ թիվ 7, դեկտեմբերի 7, 2019

Նախագահության նիստ թիվ 7, դեկտեմբերի 7, 2019

Դեկտեմբերի 7-ի տեղի ունեցավ ՃՀՄ նախագահության թիվ 7 նիստը։ Նիստի ընթացքում ամփոփվեց ՃՀՄ ֆինանսական հաշվետվությունն ու 2019 գործունեությունը, հաստատվեց 2020 թ․ աշխատանքային պլանը։ Անդամ կազմակերպությունները ներկայացրեցին հաշվետվություններ։

%d bloggers like this: