Նախագահության նիստ․ 21 մարտ, 2019

Մարտի 21-ին տեղի է ունեցել ՃՀՄ նախագահության նիստ, որին ընթացքում որոշում է կայացվել ՃՀՄ խորհուրդ հրավիրելու մասին։

Նիստին նաև լսվել է ճյուղային միության տարեկան հաշվետվությունը և վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի զեկույցը։ Ճյուղային միության կազմում ընդգրկվել է նոր անդամ կազմակերպություն։