Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Աշխատանքի պաշտպանություն

ՀՀ կառավարության հուլիսի 7-ի նիստին վարչապետ Հ․Աբրահամյանի հնչեցրած հայտարարությունը,  որ ավելին

Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի ճյուղային հանրապետական արհմիությունը սոցիալական փաթեթի կասեցման ավելին

Ներկայացնում ենք ճյուղային արհմիության՝ հաստիքների կրճատման վերաբերյալ ՀՀ վարչապետին ուղղված ավելին

Հունիսի 28 - 29-ին Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների հանրապետական ավելին

Հայաստանի պետական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական սպասարկման աշխատողների ավելին

2015 թվականի Արժանապատիվ աշխատանքի համար գործողությունների օրը Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի ավելին

2015 թվականի Աշխատանքի օրը Հայաստանի արհմիություններն անցկացրին ավանդական մայիսմեկյան երթ, ավելին

Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ավելին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄ 4721-Ա, 24 սեպտեմբերի 2013թ. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ավելին

2013  թվականի սեպտեմբերի 7-8-ին Ծաղկաձորում Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական ավելին

%d bloggers like this: