Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Աշխատանքի պաշտպանություն

  Նոյեմբերի 13-ին Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահ Անահիտ ավելին

2018 թվականի հուլիսի 26-ին կառավարության հերթական նիստում ընդունվեց  «Արհեստակցական միությունների ավելին

Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրի շրջանակում հուլիսի 31-ին ավելին

Թվայնացման դարի դիմաց կանգնած աշխատավորների  իրավունքների պաշտպանոթյան հիմնարար գործիքը կոլեկտիվ ավելին

Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի հանրապետական արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը վերջին ավելին

Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը արհմիության 14 000 անդաների ավելին

Մայիսի 11-ին Հայաստանի պետհիմնարկմների, ՏԻՄ-երի և հանրային ծառայությունների հանրապետական արհմիության ավելին

Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների ճյուղային հանրապետական ավելին

Ապրիլի 20-ին ՀԱՄԿ-ի դահլիճում կայացավ հանդիպում Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի ներկայացուցիչների ավելին

%d bloggers like this: