Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Աշխատանքի պաշտպանություն

Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը արհմիության 14 000 անդաների ավելին

Մայիսի 11-ին Հայաստանի պետհիմնարկմների, ՏԻՄ-երի և հանրային ծառայությունների հանրապետական արհմիության ավելին

Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների ճյուղային հանրապետական ավելին

Ապրիլի 20-ին ՀԱՄԿ-ի դահլիճում կայացավ հանդիպում Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի ներկայացուցիչների ավելին

Արհմիությունների միջազգային ֆեդերացիան նույնպես սատարելով Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիությանը, դիմել է ավելին

Ստացվել է Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիության կողմից վարչապետին ուղղված  նամակի պատասխանը ավելին

2016 թվականի նոյեմբերի 24-ին Իսրայել պետության Երուսաղեմ քաղաքում անցկացվեց Պետական ավելին

Եվրոպայի հանրային ծառայությունների աշխատողների արհմիությունը (EPSU), սատարելով Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիությանը, ավելին

Հայաստանի Հանրապետության 14-րդ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ կառավարությունն իր գործունեությունն ավելին

%d bloggers like this: