Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

ՀՀ Եվրամիություն Քաղհասարակության պլատֆորմ – փաստաթղթեր և զեկույցներ

քաղհասարակության պլատֆորմ

ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

_______________

ՀԱԿԱԿՈՌՈՊՑԻՈՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ԲԱԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀՀ-ԵՄ ՀԸԳՀ-ՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՀԱՆՁՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

____________

ԿԱՅՈՒՆ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ

____________

Միավորման ազատությունը և սոցիալական երկխոսությունը ՀայաստանուՄ – զեկույց 2022

%d bloggers like this: