Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

ՃՀՄ Նախագահություն

Անահիտ Մուշեղի Ասատրյան | ​ՃՀՄ նախագահ

Մարգարիտա Գրիգորի Պետրոսյան | ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի աշխատողների արհմիության նախագահ

Նելսոն Վարդգեսի Սարգսյան | ​Մարտունու տարածքային միության նախագահ

Աիդա Վիկտորի Աչինյան | ​Իջևանի տարածքային միության նախագահ

Աշոտ Հայրապետի Ղազեյան | ​ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

Մարինե Սուրենի Մկրտչյան | ​Շենգավիթ ՎՇ ղեկավարի աշխատակազմի արհեստակցական կազմակերպության նախագահ

%d bloggers like this: