Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Երիտասարդական խորհրդի նիստեր

2013 թվականից սկսած Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհմիությունը ստեղծել ու զարգացրել է երիտասարդական թև:

2018 թ. հունվարի 26-ի խորհրդի նիստի N 7-8 որոշմամբ հիմնադրվեց ՃՀՄ Երիտասարդական խորհուրդը: Խորհրդի՝ մայիսի 26-ին տեղի ունեցած անդրանիկ նիստում խորհրդի նախագահ ընտրվեց Լուսինե Ղահրամանյանը, իսկ նախագահի տեղակալ՝ Վրեժ Մաճկալյանը:

Երիտասարդական խորհրդի գործունեությունը ընդգրում, բայց չի սահմանափակվում սեմինարների, արհմիութենական գործունեության զարգացումը ապահովող միջոցառումների ու հանդիպումների կազմակերպմամբ։

Մայիսի 26-ին Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի արհմիության գրասենյակում տեղի ունեցավ արհմիության հունվարի 26-ի խորհրդի նիստի N 7-8 որոշմամբ կազմավորված երիտասարդական խորհրդի

%d bloggers like this: