Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Երիտասարդական խորհրդի միջոցառումներ

 Դեկտեմբերի 3-4-ը Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային հանրապետական միությունը Ծաղկաձրում կազմակերպել էր ավելին

Նոյեմբերի 6-11-ը Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչության նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց Հայաստանի ավելին

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների հանրապետական ճյուղային արհմիությունը, ավելին

Պետհիմնարկների արհմիության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը դարձյալ Աղվերանում էր, ավելին

Պետհիմնարկների արհմիության երիտասարդ անդամների հերթական հանդիպումն Աղվերանում էր, անցնող տարվա ավելին

Մտահոգված հասարակության լայն հատվածներում արհմիության դերի, ազդեցության և հեղինակության բարձրացմամբ,երիտասարդությանն ավելին

%d bloggers like this: