Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Միջոցառումներ

Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ավելին

2014թ. սեպտեմբերի 23-ին Աղվերանում մեկնարկած Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության նախաձեռնած «ԱՄԿ-ի ավելին

Հանրապետության մարզերի աշխատողների շրջանում արհմիության նշանակությունը տարածելու, երիտասարդությանն արհմիության կազմում ավելին

Պատմության թանգարանի աշխատակիցները ուղևորվում են Նորավանք: ավելին

Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների ճյուղային հանրապետական ավելին

2014 թ. ապրիլի 5-ին Արենա բոուլինգ ակումբում տեղի ունեցավ բոուլինգի ավելին

Ճյուղային հանրապետական արհմիության մշակութային և սպորտային 2013թ. միջոցառումների շարքն ամփոփվեց ավելին

Շախմատի առաջնությունը, որը կազմակերպել էր Հայաստանի պետհիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ավելին

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՀՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵՑ ԴԻԼԻՋԱՆԸ: Հանրապետության մարզերի պետհիմնարկներում աշխատողների ավելին

%d bloggers like this: