Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Անդամակցություն

Անդամակցություն՝ 2014 թվականից
Կայքը՝ publicservices.international
Անդամակցություն՝ 2014 թվականից
Կայքը՝ epsu.org
Անդամակցություն՝ 1990 թվականից
Կայք՝ http://mfprgu.ru/news/

Անդամակցություն՝ 1992 թվականից. հիմնադիր անդամ
Կայք՝ hamk.am

%d bloggers like this: