Tag: <span>օրենսդրական փոփոխություն</span>

Արհմիության առաջարկությունը աշխատանքային պայմանագրերի թվայնացման օրինագծի վերաբերյալ

Սույն թվականի սեպտեմբերի սկզբին կառավարության կողմից շրջանառվել է Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենսդրական նախագիծ, որով առաջարկվում է, որպեսզի 2024 …

Օրենսդրական առաջարկություն․ Կառավարությունը սահմանում է սոցիալական ծախսը

Ինչպես հայտնի է, անցյալ տարի հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ են կատարվել, համաձայն որի, սկսած 2023 – 2025 թվականներից, աստիճանաբար, բոլոր ֆիզիկական անձինք պարտավոր են լինելու իրենց եկամուտների տարեկան հայտարարագիր ներկայացնել։ 
Ընդ որում՝ հայտարարագիրը ներկայացնելու արդյունքում ֆիզակական անձանց փոխհատուցվելու են այսպես կոչված “սոցիալական ծախսերը”։ Համաձայն Հարկային օրենսգրքի 147․1 հոդվածի՝ սոցիալական ծախսեր են համարվում հարկային տարվա ընթացքում ֆիզիկական անձի և իր ընտանիքի անդամների համար առողջապահության, կրթության և բնակարանային ապահովության գծով ծախսերը։ Նույն հոդվածը սահմանում է, որ սոցիալական ծախսերի տեսակների առանձին ուղղությունները և փոխհատուցման առավելագույն չափերը սահմանում է Կառավարությունը:

Արհմիության առաջարկները առողջապահության ապահովագրության համակարգի վերաբերյալ

Ինչպես գիտեք, ավելի վաղ Առողջապահության նախարարությունը շրջանառել էր Առողջության համապարփակ ապահովագրության մասին օրենքի նախագիծը, որի վերաբերյալ հրավիրվել էր նաև Հանրապետական եռակողմ հանձնաժողովի նիստ։

Օրենսդրական նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիությունը ներկայացրել է առաջարկություններ։

Առաջարկվում է ազատել արհմիություններին իրական շահառուների հայտարարագրման պահանջից

Արդարադատության նախարարությունը շրջանառել է օրենսդրական նախագիծ, որով նախատեսում է ՊՈԱԿ-ներին, ՀՈԱԿ-ներին և գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցված կազմակերպություններին ազատել հայտարարագիրը ներկայացնելու պարտավորությունից։ 

Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիությունն իր անդամ կազմակերպությունների հետ hամատեղ առաջարկում է իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր ներկայացնելու պահանջից ազատել նաև արհմիություններին։

Արհմիության առաջարկները Աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումների վերաբերյալ

Խորհրդարանական լսումներին մասնակցելուց հետո, Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիությունը ՀՀ ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովին կրկին ներկայացրեց իր առաջարկների փաթեթը՝ կապված Աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի ներկայիս խմբագրության հետ։

Արհմիության առաջարկը վարժական հավաքների ընթացքում վարձատրության մասին օրենսդրական փոփոխության վերաբերյալ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից մարտի սկզբին շրջանառվել է Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխության նախագիծ, որով առաջարկվում էր սահմանել, որ “վարժական հավաքներին 30 օրացուցային օրը չգերազանցող ժամկետով աշխատողին ներգրավելիս աշխատողի աշխատավարձը պահպանվում է աշխատողի և գործատուի համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, սակայն ոչ պակաս, քան վարժական հավաքներին մասնակցելու օրերի համար հաշվարկված աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով”։

Խորհրդարանական լսումներ Աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ

Փետրվարի 24-ին Ազգային Ժողովում տեղի ունեցան խորհրդարանական լսումներ՝ Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների օրենսդրական նախագծի վերաբերյալ, որին մասնակցում էին նաև Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը և կազմակերպական աշխատանքների ու արտաքին կապերի մասնագետ Արսեն Իգիթյանը։

Արհմիության Համագումարի հայտարարությունը Աշխատանքային օրնեսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ

2023թ․ փետրվարի 23-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհնմիության 8-րդ Համագումարը։ Ի թիվս այլ հարցերի, համագումարն ընդունեց հայտարարություն՝ Աշխատանքային օրնեսգրքի փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ։

Արհմիության առաջարկը հարկադիր պարապուրդի համար փոխհատուցման մասին օրենսդրական նախագծի վերաբերյալ

Արդարադատության նախարարության կողմից շրջանառվել է Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին Նախագիծ, որով առաջարկվում է զգալիորեն վատթարացնել աշխատողին ապօրինի աշխատանքից ազատելու և աշխատողի կողմից այդ ազատումը դատարանում վիճարկելու դեպքում աշխատողին դրամական փոխհատցման կարգը։

Քննարկում մասնակցային ժողովրդավարության վերաբերյալ

Հունվարի 27-ի տեղի ունեցավ «Մասնակցային կառավարման խնդիրներն ու հնարավորությունները» խորագրով զեկույցի ներկայացումը և քննարկումը, որը կազմակերպվել էր Թրանսփըրենսի Ինթերնեյշնլ կազմակերպության …