Tag: <span>տարածքային միություն</span>

Կադաստրի կոմիտեի աշխատողների արհմիության հաշվետու-ընտրական ժողովին

2022թ․ նոյեմբերի 22-ին տեղի ունեցավ Կադաստրի կոմիտեի աշխատողների արհմիության հաշվետու-ընտրական ժողովը:

Ժողովի ընթացքում ներկայացվեց արհմիության գործունեության հաշվետվությունը, ընտրվեցին արհմիության ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմինները:

Վարդենիսի տարածքային արհմիության հաշվետու-ընտրական ժողովը

2022թ․ նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը արհմիության աշխատակազմի հետ միասին մասնակցեց Վարդենիս քաղաքում տեղի ունեցած Վարդենիսի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի տարածքային արհմիության հաշվետու-ընտրական ժողովին: