Tag: <span>արհմիութենական դպրոց</span>

Ավարտվեց “Արհմիութենական դպրոց” պիլոտային ծրագիրը:

Ավարտվեց մեր կողմից նախաձեռնած “Արհմիութենական դպրոց” պիլոտային ծրագիրը: Յոթ շաբաթների ընթացքում դպրոցի մասնակիցները ծանոթացան արհմիությունների պատմությանը, տեղական ու միջազգային արհմիությունների գործունեությանը, …