Tag: <span>мфп</span>

Կայացավ պետհիմնարկների աշխատողների արհմիությունների միջազգային ֆեդերացիայի (ԱՄՖ) խորհրդի նիստը, դեկտեմբեր 19, 2019

2019 թ. դեկտեմբերի 19-ին Մոսկվա քաղաքում տեղի ունեցավ պետհիմնարկմների աշխատողների արհմիությունների միջազգային ֆեդերացիայի (ԱՄՖ, МФП) խորհրդի նիստը: Հայաստանի պետհինարկների աշխատողների …