Category: <span>Հոբելյաններ</span>

ՃՀՄ 80-ամյակին նվիրված նիստ

2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Հայաստանի պետական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական սպասարկման աշխատողների ճյուղային հանրապետական միությունը հանդիսավոր նշեց Հայաստանի …