Վիճակագրական կոմիտեի միջոցառումներ․ շաբաթօրյակ, նոյեմբեր, 2017