Վիճակագրական կոմիտեի միջոցառումներ․ 4-րդ եռամսյակ, 2015

Վիճակագրական կոմիտեի միջոցառումներ․ 4-րդ եռամսյակ, 2015

Գիտակցելով պահի կարևորությունը՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության արհեստակցական կազմակերպության նախաձեռնությամբ ՀՀ ԱՎԾ աշխատակիցները ևս անմասն չմնացին հայրենակիցների բեռը մի փոքր թեթևացնելու գործում և ցուցաբերեցին դրամական օգնություն Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի դպրոցին, ինչպես նաև մինչ այդ նյութական օգնություն էր ցուցաբերվել սիրիահայ ընտանիքներին:

%d