Ջուլետա Գևորգյան

Կազմակերպական աշխատանքների մասնագետ