Վիճակագրական կոմիտե

Ղեկավար մարմին

​2016 թ․ նոյեմբերի 28-ին ՀՀ ԱՎԾ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ է վերընտրվել Մարգարիտա Պետրոսյանը:

​2017 թ․ հոկտեմբերի 26-ից ՀՀ ԱՎԾ արհեստակցական կազմակերպության նախագահի տեղակալ է Վրեժ Մաճկալյանը, երիտասարդական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար է Ալինա Գրիգորյանը և աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար է Արսեն Օհանջանյանը։

Պատմություն

  • ՀՀ ԱՎԾ արհեստակցական կազմակերպությունը ստեղծվել է 1992 թ-ից, որի կազմում ընդգրկվել են ՀՀ ԱՎԾ կենտրոնական ապարատը և ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Երևանի քաղաքային գործակալությունը։
  • ​2009թ.-ից` ՀՀ ԱՎԾ մարդահամարի վարչությունը
  • 2011թ. օգոստոսից` ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի Կոտայքի մարզային գործակալությունը` 47 անդամով
  • ՀՀ ԱՎԾ արհեստակցական կազմակերպության առաջին նախագահը` Ալեքսանդր Պետրոսյանը, նախագահել է մինչև 2011 թվականի նոյեմբեր ամիսը:
  • 2011 թվականի նոյեմբերին ՀՀ ԱՎԾ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ է ընտրվել և 2016 թ․ նոյեմբերին վերընտրվել Մարգարիտա Պետրոսյանը:
  • 2017 թ․ հոկտեմբերի 26-ից ՀՀ ԱՎԾ արհեստակցական կազմակերպության նախագահի տեղակալ է Վրեժ Մաճկալյանը:

ՀՀ ԱՎԾ արհեստակցական կազմակերպության 5 անդամից կազմված խորհուրդը նախագահում է Մ. Պետրոսյանը,  3 անդամից կազմված վերստուգիչ հանձնաժողովը` Անահիտ Մանանդյանը, 7 անդամից կազմված երիտասարդական հարցերով հանձնաժողովը` Ալինա Գրիգորյանը, աշխատանքի անվտանգության ապահովման հարցերով հանձնաժողովը` Արսեն Օհանջանյանը, 7 անդամից կազմված կանանց հարցերով հանձնաժողովը` Ինգա Բարոյանը:

Կոլլեկտիվ միջոցառումներ

Հանդիպում ԱՎԾ արհմիությունում ամանորին
Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի ճյուղային արհմիության նախագահ Ա․ Ասատրյանը մասնակցեց Ազգային ավելին

Հանդիպում ԱՎԾ արհմիությունում
Հոկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցավ ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայության արհեստակցական կազմակերպության ավելին

ՀԱՅ-ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԱՐՀՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ Հանդիպում Երևանի քաղաքապետարանում և ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունում
Գերմանիայի Դաշնության Հյուսիս-Հռենոսյան Վեստֆալիա նահանգի Գերմանական Արհմիությունների Միավորման (ԳԱՄ) երիտասարդական ավելին

Վիճակագրական ծառայության միջոցառումներ․ դեկտեմբերի 29, 2016
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատողների արհեստակցական կազմակերպության` ավանդույթ դարձած տարեվերջյան ավելին

Վիճակագրական կոմիտեի միջոցառումներ․ ամփոփվեց վիճակագրական ծառայության տարին
Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային ավելին

Վիճակագրական կոմիտեի միջոցառումներ․ 4-րդ եռամսյակ, 2015
Գիտակցելով պահի կարևորությունը՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության արհեստակցական կազմակերպության նախաձեռնությամբ ավելին

Վիճակագրական կոմիտեի միջոցառումներ․ 2-րդ եռամսյակ, 2015
Ապրիլի 24-ին կոլեկտիվի մոտ 30 անդամներև մասնակցեցին Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված ավելին

Վիճակագրական կոմիտեի միջոցառումներ․ 1-ին եռամսյակ, 2015
Մարտի 8-ին Արհմիության մոտ 333 կին անդամներին տրվեցին նվերներ։Մարտի 9-ին ավելին

Վիճակագրական կոմիտեի միջոցառումներ․ 4-րդ եռամսյակ, 2014
Արդեն երրորդ տարին է, ինչ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության արհմիությունն ավելին