Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

«ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԻԱՄ

Տարածքային միությունը ստեղծվել է 08.05.2002թ. հիմնադիր համաժողովի որոշմամբ, ունի 31 սկզբնական կազմակերպություն:

Տարածքային միության նախագահն է Սեյրան Գրիգորյանը։

Հոկտեմբերի 11-ին կայացավ Վարդենիսի տարածքի պետական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների միության համաժողովը, որի ընթացքում

2011 թվականի օգոստոսի 23-ին անդամ կազմակերպությունների աշխատանքային պայմանները ուսումնասիրելու նպատակով ես` ՃՀՄ աշխատանքի պաշտպանության գլխ. մասնագետ Ա.Ասատրյանս և Վարդենիսի տարածքի

%d bloggers like this: