Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Սյունիքի մարզպետարան

Գրանցման ամսաթիվ՝ 2002-02-25

Նախագահ՝ Անահիտ Վանյան

Հայաստանի պետական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողների ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը և գլխավոր հաշվապահ Ռուբեն Օհանջանյանը նոյեմբերի 30-ից

%d