Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

«ՍԵՎԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԻԱՄ

Սևանի տարածքային միության անդամ կազմակերպություններ՝ 

 1. Սևանի քաղաքապետարանի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 2. Սևանի ՄՊՍԿ ՀՈԱԿ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 3. Զովաբերի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 4. Դդմաշենի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 5. Ծաղկունքի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 6. Գեղամավանի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 7. Վարսերի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 8. Լճաշենի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 9. «Մանչուկ» մ/մ ՀՈԱԿ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 10. Չկալովկայի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 11. Նորաշենի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 12. Ծովագյուղի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն 
 13. Սեմյոնովկայի գ/պ-ի աշխ. արհեստակցական կազմակերպություն
%d bloggers like this: