Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի արհեստակցական միություն