Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

«ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՏԱՐԱԾՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԻԱՄ

 1. Մարտունու ՏԳԲ
 2. Ձորագյուղի ՄսՄ 
 3. Ձորագյուղի Մշտ 
 4. Ձորագյուղի ԳՊ
 5. Լիճքի ԳՊ
 6. Գեղհովիտի ԳՊ
 7. Գեղհովիտի ՄշՏ
 8. Գեղհովիտի ՄսՄ
 9. Աստղաձորի ԳՊ
 10. Ծովինարի ԳՊ
 11. Երանոսի ԳՊ
 12. Մարտունու ՔՊ
 13. Ն. Գետաշենի ԳՊ 
 14. Ն. Գետաշենի ՄշՏ
 15. Վ. Գետաշենի ԳՊ
 16. Վ. Գետաշենի ՄշՏ 
 17. Մադինայի ՄշՏ 
 18. Մադինայի ԳՊ
 19. Վաղաշենի ԳՊ
 20. Վաղաշենի ՄշՏ 
 21. Զոլաքարի ԳՊ
 22. Զոլաքարի ՄշՏ
 23. Զոլաքարի ՄսՄ
 24. Ծովասարի ԳՊ
 25. Ծովասարի ՄշՏ
 26. Վարդաձորի ԳՊ
 27. Ծակքարի ԳՊ 
 28. Վարդենիկի ԳՊ
 29. Վարդենիկի ԵրԴպ
 30. Արծվանիստի ԳՊ 
 31. Արծվանիստի ՄսՄ
 32. Արծվանիստի ՄշՏ 
 33. Վարդաձորի ՄշՏ 
 34. Վաղաշենի ՀՈԱԿ
 35. Երանոսի ՄսՄ 
 36. Երանոսի ՀՈԱԿ 
 37. Գեղհովիտի ՀՈԱԿ 
 38. Աստղաձորի ՄշԿ 
%d bloggers like this: