Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիություն

Իջևանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների միություն

Գրանցման ամսաթիվ՝ 2002-02-21

Նախագահ՝ Աիդա Աչինյան

Սեպտեմբերի 15-ին Ծաղկաձորի «Ռիպա» առողջարանում Հայաստանի պետհիմնարկների աշխատողների հանրապետական արհմիության աշխատակազմը Իջևանի տարածքային արհմիության անդամների համար անցկացրեց սեմինար՝ «Սոցիալական երկխոսությունը»

%d bloggers like this: